Balanç de les explotacions agrícoles

nord-americanes

 

Un cop contextualitzat el sector agrícola des d’un punt de vista “macro”, anem ara a repassar de manera molt breu l’estructura d’ingressos-costos de la mitjana d’explotacions agràries als Estats Units, la visió micro, també a partir de les dades que facilita el Departament d’Agricultura.

 

A més de les vendes de l'agricultura, la renda agrària inclou els pagaments del govern i els guanys d'una varietat d'activitats relacionades amb l'agricultura. Amb aquests elements dels que disposem, l'ingrés total de les explotacions als Estats Units el 2012 va ser de  421 mil milions de dòlars. Per part seva, les despeses de producció agrícola van augmentar un 36% entre 2007 i 2012 i van arribar fins els 329 mil milions de dòlars. Com a resultat, el conjunt de les operacions agrícoles als Estats Units van tenir ingressos en efectiu nets de 92 mil milions de dòlars en 2012; això representa un 24% més que en el 2007. Els ingressos nets d'efectiu (Net cashfarmincome) és l’ingrés per vendes més els pagaments del govern i altres ingressos relacionats amb la granja i després de restar les despeses de l’explotació. 

Ingressos i despeses del conjunt d’explotacions agrícoles als EUA

(2007 vs. 2012)

Font: USDA, 2012 Census of Agriculture.

 

Els pagaments del govern als agricultors (Govermmentpayments) inclouen pagaments de conservació, subvencions directes, pagaments per complementar préstecs, pagaments per desastre natural i els pagaments d’altres programes federals. El Cens 2012 va recol·lectar dades sobre la base dels programes en vigor en el marc del projecte de llei “2008 FarmAct”.

 

La distribució d’aquestes ajudes es concentra en una part petita sobre el total dels agricultors. Sobre el total de 2,1 milions d'agricultors, 811.387 van rebre un total de 8,1 mil milions de dòlars en pagaments del govern dels programes agrícoles federals. Aquest número és un 3% menys que el 2007, mentre que l’increment de la partida total d’ajudes s’ha incrementat un molt discret 1% el que implica una reducció en termes reals.

 

Per altra banda, pel que fa a la partida d’altres ingressos relacionats amb l’explotació (Farm-relatedincome) s’inclouen moltes partides: pagaments de rebuts de lloguer, treballs en altres finques, venda de productes forestals, serveis prestats i activitats relacionades amb el turisme o colònies, patrocinis, pagaments d'assegurances de collites i bestiar, i altres activitats i prestacions de serveis directament relacionats amb l'operació agrícola. Per a totes les granges nord-americanes, aquesta font d'ingressos va augmentar un 76% entre 2007 i 2012; algunes partides com els ingressos per pagaments d’assegurances s’han incrementat en un 300% des de 2007 degut, principalment, a la gran sequera de 2012.

Per últim, respecte el que fa les principals partides que configuren les despeses de l’explotació, entre 2007 i 2012, els costos de producció agrícola van augmentar un 36%. Les categories més rellevants al 2012 son pinso, compres de bestiar i aus de corral, fertilitzants, ma d'obra i lloguer. Els majors increments percentuals van ser en les llavors, productes químics i lloguer com es desprèn de la taula adjunta.

 

Despeses de la producció agrícola als EUA

(2007 vs. 2012)

Font: USDA, 2012 Census of Agriculture.

 

Article publicat a La Drecera 153 Setembre - Octubre 2015

Revista de la Patronal Agrària de Catalunya