El Ministeri d’Hisenda contesta l’escrit de l’INSTITUT AGRÍCOLA  sobre l’IVA dels verds ornamentals

 

Fa uns mesos, l’INSTITUT AGRÍCOLA va presentar davant el Ministeri d’Hisenda una instància amb l’objectiu d’aclarir amb quin tipus d’IVA tributaven ara els verds ornamentals.

 

Recordem que l’1 de gener de 2015 va entrar en vigor la Llei 28/2014, que recupera  l’IVA reduït al 10% —abans era el general del 21%—  per les flors, plantes vives de caràcter ornamental, així com per les llavors, bulbs i altres productes d’origen exclusivament vegetal susceptibles de ser utilitzats en la seva obtenció (article 91.Ú.1.8 de la Llei 37/1992).     

 

Amb el text del referit precepte la nostra patronal agrària va constatar que no s’expressa amb la suficient claredat si la rebaixa de l’IVA del 10% per a les flors i plantes vives és aplicable també pels anomenats “verds ornamentals”. Reben aquest nom les plantes quin objecte de comerç és una part de les mateixes, diferent de la flor i són comercialitzats i combinats conjuntament amb flors o plantes vives, però que solen tenir productors especialitzats. És el cas de les fulles i/o rames de llorer, eucaliptus, falguera, llentiscle, etcètera. Per la qual cosa, vàrem presentar un escrit al Ministeri d’Hisenda sol·licitant que ens aclarís aquest aspecte normatiu, i demanant una rectificació de la norma per a que s’incloguessin, dins l’IVA reduït, els elements verds. I és que no té cap sentit ni congruència jurídica que les flors i plantes vives tributin al 10% i els verds ornamentals tributin al 21%.

 

Recentment hem rebut  la resposta del Secretari d’Estat del Ministeri d’Hisenda a la nostra carta —la qual reproduïm—, resolent part dels dubtes però sense aclarir el motiu pel qual els verds ornamentals han de tributar al 21%.

 

En primer lloc, la resposta ens remet a les consultes de l’Agència Tributària que clarament diuen que els verds ornamentals, comercialitzats individualment, al no ser considerats com a planta viva, han de tributar al 21%. Això sí, la segona part de la citada carta clarifica, almenys, en quin moment podem aplicar el tipus reduït del 10% d’IVA. Tot seguit, reproduïm el text, per la importància del contingut:

 

Lo que se desprende de esta doctrina administrativa vinculante es que se puede aplicar el tipo reducido de IVA en los casos de comercialización conjunta, esto es, en aquellos supuestos en que pueda considerarse que la entrega de verdes ornamentales es una prestación accesoria de otra principal que tribute al 10 por ciento, así como cuando se trate de especies que, al ser susceptibles de continuar su proceso de crecimiento y reproducción, puedan incluirse en el concepto de plantas vivas”.

 

Certament, ara ja sabem clarament quina és la tributació que correspon als verds ornamentals. Però l’INSTITUT AGRÍCOLA no hi estem conformes, doncs no s’ha produït cap canvi respecte de la normativa anterior a la citada Llei 28/2014. Alhora que seguim sense entendre el motiu pel qual els verds ornamentals, per sí sols, han de tributar al 21%. És des d’aquesta perspectiva de moderació fiscal que treballarem i ens esforçarem, a fi d’eliminar qualsevol discriminació e incongruència jurídica. El sector floricultor i ornamental mereix un tracte just i equitatiu, per garantir i millorar la seva comercialització. La nostra institució seguirà sent l’aliat perfecte per representar el sector i afavorir el seu creixement i desenvolupament, eliminant tant com podem, les traves que tant dificulten la recuperació econòmica. 

 

 

Article publicat a La Drecera 151. Maig - Juny 2015

Revista de la Patronal Agrària de Catalunya

Empresa