La millora de la demanda interna blinda la recuperació econòmica

Davant de l'alentiment de l'economia europea, el PIB a Espanya creix un 1,2% en el que va d'any i a Catalunya un 1,4%, dues dècimes més.

 

Font: FOMENT DEL TREBALL

 

En un context econòmic de nul·la inflació i una lenta i desigual evolució de l'economia a Alemanya, França i Itàlia, la millora de la demanda interna a Espanya, i a Catalunya en particular, han sustentat el creixement del PIB que ha assolit en el que va d'any fins al 1,2% (dues dècimes més a Catalunya fins al 1,4%). Prova d'això és que fins i tot les exportacions, que han moderat el seu creixement, registren l'increment de més magnitud (1,6) del registrat a la zona euro (0,9%), França (-1,7%) i el Regne Unit (-15,1%). Aquestes dades situen l'economia espanyola com una de les àrees més dinàmiques de la Zona Euro.

En l'Informe de Conjuntura corresponent al mes d'octubre de 2014, Foment revisa els principals indicadors l'economia catalana, espanyola i europea, on observa riscos derivats de l'evolució de les principals economies europees davant l'impuls ferm de la demanda interna, sustentada essencialment en el consum de les llars (2,2%) el consum públic (1,6%) i la formació bruta de capital (0.5%). La confiança empresarial respecte de l'evolució de l'activitat econòmica ha crescut fins al punt que han augmentat els contractes indefinits. Concretament, en el sector privat els contractes indefinits es van incrementar un 0,8 per cent, i a Catalunya un 3,2% en el segon trimestre de l'any.

El president de la Comissió d'Economia de Foment, Ramon Adell (dreta) i el director d'Economia, salvador Guillermo, han presentat l'informe.

 

Milloren indústria i serveis

La industria i els serveis mostren el seu creixement ferm i sostingut. L'Índex de Producció Industrial va augmentar un 0,8% i l'índex general de Xifra de Negocis de les activitats de serveis a Espanya va registrar un augment anual de l’1,3%. També les dades de matriculació de turismes, que arriba al 15,3%, i l'activitat turística, amb un increment de visitants del 8,8%, són mostra dels pilars bàsics de la recuperació econòmica.

Respecte de l'evolució del finançament d'empreses i famílies, registra un descens del 4,5% al juliol. No obstant això, el cost del crèdit manté un lleuger descens des de l'inici de l'any pels tipus d'interès aplicats per les entitats de crèdit a empreses per a operacions noves i per a les famílies. Destaquen, alhora, les noves operacions de crèdit inferiors a 1 milió d’euros (pimes), que han augmentat un 12,1% interanual durant el mes de juliol.

Respecte del dèficit, el conjunt de les administracions públiques va registrar fins al mes de maig una necessitat de finançament acumulat de 24.418 euros, cosa que representa un 2,35% del PIB, inferior al 2,68% del mateix període de l'any anterior.

Finalment, la depreciació de l’euro respecte del dòlar pot millorar en els propers mesos les exportacions a indrets de fora de la Zona Euro.

  

Article publicat a La Drecera 147. Setembre - Octubre 2014

Revista de la Patronal Agraria de Catalunya

Economia