Reunió dels Ministres de Finances i Governadors de Bancs Centrals del G-20

 

Els passats 20 i 21 de setembre va tenir lloc a Cairns (Austràlia), una reunió del G-20 a nivell de Ministres de Finances i governadors de Bancs Centrals, entre els quals hi havia el ministre espanyol d'Economia i Competitivitat, Luis de Guindos. L'objectiu d'aquesta trobada era avançar en els treballs previst a la Cimera de Caps d'Estat i/o de Govern dels països del G-20, que tindrà lloc a Brisbane (Austràlia), els propers 15 i 16 de novembre. En aquest sentit, les principals conclusions van ser:

  • El creixement econòmic està millorant en alguns països clau, però la recuperació econòmica és encara desigual i el seu avanç és insuficient per generar l'ocupació necessària. A més, els principals riscos per a l'economia encara persisteixen, inclosos els relatius als mercats financers i a les tensions geopolítiques.
  • S'ha avançat substancialment per desenvolupar noves mesures econòmiques que permetin elevar el creixement econòmic un 2%, per sobre de la trajectòria actual, en els propers cinc anys. Per a la Cimera de Brisbane s'haurien de tenir identificades totes les mesures necessàries.
  • La política monetària en les economies desenvolupades ha de fer front als riscos deflacionistes, però al mateix temps, ha de vigilar el risc potencial d'uns tipus d'interès molt baixos, particularment en els mercats financers.
  • Les estratègies fiscals se seguiran implementant de manera flexible, tenint en compte les condicions econòmiques a curt termini i la necessitat de situar el deute públic en una tendència sostenible. En aquest sentit, s'avaluaran possibles canvis en la composició de la despesa pública i en la política impositiva per tal que la política fiscal contribueixi més al creixement.
  • Es considera que les inversions són essencials per impulsar la demanda i el creixement. Per això, es va acordar una Iniciativa Global d'Infraestructures, l'objectiu serà crear una agenda plurianual d'infraestructures, que inclogui la millora de les bases de dades. Així mateix, s'incorporaran mesures per millorar el clima inversor, que podrien recolzar-se en l'optimització dels recursos públics i en la inversió privada. En qualsevol cas, els mecanismes per implementar aquesta Iniciativa s'anunciaran en l'esmentada Cimera de Brisbane.
  • Es va fer un balanç de les mesures per abordar la crisi financera, destacant la importància d'aplicar completament aquesta agenda de reformes financeres. Així mateix, es va informar que els propers passos se centraran en tallar els riscos de les entitats "massa grans per caure", així com en les reformes relacionades amb els mercats de derivats financers.
  • Es va reiterar el compromís per respondre a l'evasió fiscal transfronterera i donar suport a l’objectiu que els sistemes impositius afavoreixin el creixement econòmic. Per això, es van comprometre a implementar el 2015 totes les mesures del Pla d'acció de l'OCDE contra l'erosió de bases imposables i el trasllat de beneficis, així com el pla d'intercanvi d'informació automàtic entre països que entrarà en vigor a finals de 2018 com a molt tard.

Des del punt de vista empresarial, la reunió de Ministres de Finances del G-20 ha suposat un pas important en la direcció adequada i en línia amb les recomanacions aprovades, el passat mes de juliol, a la Cimera del B-201, en la que van participar els principals líders empresarials del grup de països "G-20".

En concret, destaca els avenços registrats en l'estratègia de polítiques econòmiques dirigides a elevar el creixement econòmic en un 2% en un període de 5 anys, gràcies a les mesures identificades fins al moment. No obstant això, hauran de ser completades davant de la propera Cimera de Brisbane, a mitjans de novembre que ve i, sobretot, implementades eficaçment com més aviat pels països del G-20. En concret, serà particularment important per a les economies de la Zona Euro, que estan experimentant un context de desacceleració i que encara mantenen un elevat nivell d'atur.

Així mateix, és positiu l'impuls del G-20 a la inversió com a motor de la demanda i el creixement a través de la nova Iniciativa Global d'Infraestructures, on la millora del clima inversor i la participació de la iniciativa privada han d'exercir un paper clau .

 

Article publicat a la Drecera 147. Setembre - Octubre 2014

Revista de la Patronal Agraria de Catalunya

Economia