SÍNTESI DEL PROGRAMA DE TREBALL DEL NOU PRESIDENT DE LA COMISSIÓ EUROPEA, JEAN CLAUDE JUNCKER

CEOE - Delegació davant la Unió Europea

 

El passat 15 de juliol de 2014, el Parlament Europeu va confirmar a Jean-Claude Juncker com  a President de la nova Comissió Europea per als pròxims cinc anys, en haver rebut 422 vots a favor (47 abstencions, 10 vots nuls i 250 vots en contra), del total dels 751 eurodiputats.

A continuació, es presenta una síntesi dels principals aspectes del programa de  treball del nou president de la Comissió Europea, que va ser presentat als líders  dels grups polítics europeus que conformen el Parlament Europeu prèviament a  la seva designació.

 

Síntesi del programa

El programa presenta una agenda centrada en deu grans àmbits d'acció, amb  l’objectiu estratègic de restaurar la confiança ciutadana en les institucions europees,  així com focalitzar les polítiques europees en els reptes claus a nivell econòmic i social.  Aquests deu àmbits prioritaris d'acció són:

 

Un nou impuls per a l'ocupació, el creixement i la inversió

 • Presentar, en els primers tres mesos del seu mandat i en el marc de la  revisió de l'estratègia "Europa 2020", un ambiciós paquet de  mesures a favor d'ocupació, creixement i inversió.
 • Mobilització de 300.000 milions d'euros com a inversió addicional  pública i privada en l'economia real durant els pròxims tres anys, en àrees com infraestructures (energètica i de transports, etc.), educació, recerca i innovació, energia renovable i eficiència energètica.
 • Respectar el Pacte d'Estabilitat i Creixement, fent el millor ús  possible de la flexibilitat prevista en el mateix, per a la consecució  dels objectius de dèficit i deute públics.
 • Crear un entorn normatiu adequat i un entorn propici a la  activitat empresarial i la creació d'ocupació.
 

Un Mercat Únic Digital connectat, amb el qual es podria generar fins  250.000 milions d'euros addicionals

 • Finalització de les negociacions relatives a la proposta de Reglament sobre protecció de dades, els projectes de directives sobre propietat intel·lectual, i avançar en la simplificació la normativa dels consumidors en aquest àmbit.
 • Atorgar una caràcter transversal a la necessària digitalització de la  economia dins del mercat únic.
 

Cap a una "Unió Energètica Europea" resistent

 • Obrir Europa a altres mercats de subministrament energètic, atès que  els costos de l'energia procedents de l'Est resulten massa cars.
 • Impulsar l'ús de les energies renovables i millorar l'eficiència  energètica.
 • Desenvolupar una política de canvi climàtic alineada amb les necessitats de seguretat de subministrament energètic i prenent en consideració els costos de l'energia.
 

Un mercat interior més integrat, amb una base industrial més forta

 • Explotar el potencial del mercat interior en totes les seves dimensions.
 • Assolir l'objectiu que la indústria suposi el 20% del PIB a la UE el 2020, en comptes de menys del 16% actual. Per a això, és fonamental:
 • Estimular les inversions en les noves tecnologies.
 • Millorar l'entorn empresarial.
 • Facilitar l'accés als mercats i al finançament, en particular per a les PIME.
 • Assegurar que els treballadors tenen les competències i qualificacions que requereix el mercat laboral.
 • Implementar la Unió Bancària i aprofundir en solucions addicionals a la fragmentació financera. Promoure la lliure circulació de treballadors i la mobilitat laboral, preveient una possible revisió de la Directiva sobre el Desplaçament de Treballadors.
 • Combatre l'evasió i el frau fiscal.
 

Continuar amb l'aprofundiment de la Unió Econòmica i Monetària

 • Llançar iniciatives (legislatives i no legislatives) per aprofundir en la UEM, amb l'objectiu de preservar l'estabilitat de l'euro i millorar la convergència de les polítiques econòmica, fiscal i laboral entre els Estats membres de la zona euro.
 

Aconseguir un Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió raonable i equilibrat.

Justícia i Drets Fonamentals basats en la confiança mútua.

 • Entre les accions previstes, es preveu lluitar contra el terrorisme i el crim transfronterers, assegurar el respecte a la protecció de dades, i millorar la cooperació judicial entre els Estats membres.
 

Cap a una nova política migratòria europea, basada en un esperit de solidaritat.

 • Entre les accions, es preveu enfortir la política comuna d'asil, promoure una nova política europea sobre migració legal, millorar la cooperació amb tercers països sobre migració irregular, i aplicar la nova normativa comuna europea contra el tràfic d'éssers humans.
 • Així mateix, es preveu atorgar a un dels Comissaris europeus la responsabilitat especial sobre migració.
 

Fer de la UE un actor més fort a nivell global

 • Aconseguir que les diverses polítiques europees segueixin una lògica comuna, reforçant la coordinació entre les diferents direccions generals i el Alt representant de la Unió sobre Assumptes Exteriors i Polítiques de la Seguretat Comuna
 • Crear més sinergies en l'àmbit de la defensa i la seguretat.
 • Durant els propers cinc anys cap país candidat d'adhesió entrarà a formar part la UE com a Estat membre. els processos d'ampliació seguiran el seu curs, però es donarà temps a que es consolidi la UE de 28 Estats membres.
 

Potenciar el diàleg polític i la transparència entre la Comissió Europea i el Parlament Europeu, fomentar les relacions amb els Parlaments nacionals i amb els diferents interlocutors i grups d'interès.

 

Article publicat a La Drecera 146. Juliol - Agost 2014

Revista d ela Patronal Agrària de Catalunya