"TRACTAT D'ECONOMIA"

El passat 14 de juny a la seu de Foment del Treball, l'Institut von Mises de Barcelona va fer la presentació de l'edició catalana del llibre "L'ACCIÓ HUMANA", de Ludwing von Mises.

L'acte va ser presidit pel senyor Juan Rosell, President de Foment del Treball.Van intervindre en la presentació els senyors: Juan Torras, President de l'Institut von Mises de Barcelona; Joan Nin, Director General de "la Caixa" i Jesús Huerta de Soto, Catedràtic d'Economia Política a la Universidad Rey Juan Carlos.

Van assistir més de 150 persones de l'àmbit empresarial i acadèmic.


La figura de Ludwing von Mises representa millor que ningú el compromís tenaç, en condicions personals molt difícils, amb un ideari de llibertat, progrés i pau.

Ludwig von Mises (Àustria, 1881 - EUA, 1973) es va doctorar en dret el 1906 a la Universitat de Viena on, a partir de 1913 i durant vint anys, va exercir com a professor.

L’any 1934 es va haver d'exiliar a Suïssa perseguit pels Nazis. És nomenat Catedràtic d’Economia Internacional a l’Institut Universitari d’Estudis Internacionals de Ginebra, i hi farà classes fins al 1940. En aquest període publica “Nationalkopnomie” que no va ser traduïda a l'anglès i que és la base de la seva ulterior publicació “Human Action”

Al començament de la Segona Guerra Mundial es trasllada als Estats Units, on és nomenat professor visitant de la Universitat de Nova York, lloc que ocuparà fins a la jubilació, l’any 1969. Va morir als 92 anys a Nova York.

Ludwig von Mises va ser nomenat doctor honoris causa per la Universitat de Nova York i per la Universitat de Friburg. Va ser distingit, el 1962, amb la Medalla d’Honor de les Ciències i les Arts de la República d’Àustria i nomenat Distinguished Fellow per l’American Economic Association l’any 1969.

Va influir de forma definitiva en un seguit de pensadors i intel·lectuals del segle vint, com Hayek, Popper, Roepke, Rueff i tants d’altres que varen ser decisius en l’actualització del pensament lliberal més genuí, recollint l’herència de pensadors clàssics com Locke, Hume, Smith, Montesquieu, Tocqueville, Burke i Acton i de economistes com Ricardo,Say, Menger o Bohm-Bawerk. El seu deixeble, Frederich Hayek, va rebre el reconeixement del premi Nobel d’economia l'any 1974.

A L’Acció Humana, Ludwing von Mises presenta un sistema teòric complert per analitzar les conseqüències de les actuacions de l’home, introduint un marc de cooperació social i recursos escassos.

Ludwing von Mises va publicar al 1949 “Human Action” als EEUU - la seva obra més transcendental - , com a tractat d’economia però, a la vegada, amb un nou plantejament filosòfic alternatiu a l'aproximació a l'estudi de l'economia i les seves implicacions al món real, utilitzant un mètode i una filosofia diferents al nomenat “neoclàssic keynesia” considerat com estàndard.

A "Human Action", donava respostes als plantejaments racionals de les conseqüències de les interaccions de l'home en un context de cooperació social, sense utilitzar la reducció a la matemàtica ni a l'empirisme més propi de les ciències naturals

El Professor von Mises parteix del què es podria nomenar una nova filosofia econòmica, en la que s’analitzen les conseqüències de l’acció de l'home sense reduir-la a un algoritme matemàtic ni a un comportament conductista.

Amb aquest context,de forma deductiva i amb un llenguatge propi i diferent a l'utilitzat moltes vegades en els texts més clàssics d’economia, Ludwing von Mises va introduint de forma natural les proposicions de caire lògic que permeten entendre fenòmens dinàmics complexos com els mercats i el sistema de preus, evidenciant que són el resultat d’innumerables accions, eleccions i preferències conscients i intencionades de les persones.

En la seva obra, els eixos del debat microeconòmic són d’una banda la funció empresarial i d’altra la sobirania del consumidor, sempre en un context dinàmic d’intercanvi monetari i d'incertesa envers el futur.

Dedica part de la seva obra a la millor comprensió d'un ordre social basat amb la cooperació, la divisió del treball i l'exercici de les llibertats emparades pel dret bàsic a la propietat privada.

Aquest anàlisi el complementa amb la comparació del sistema d'intercanvi voluntari en termes monetaris per un sistema de planificació central. Analitza les seves particularitats i la seva eficàcia, demostrant que el càlcul econòmic no és possible en una economia aïllada i de planificació central, com posteriorment va quedar palès en les veritables raons la caiguda del Mur de Berlín.

Mes enllà de debats acadèmics i metodològics, la seva obra es presenta avui com contemporània i d’importància per entendre les dinàmiques reals del nostre món en temes tant candents com són el sistema monetari i financer, l’estructura del capital, la dinàmica del procés de mercat i dels preus, el tipus d’interès, el cicle econòmic i, en general, allò que afecta quotidianament als que tenen que prendre decisions.

Així, el Professor Lugwing von Mises presenta l’economia com a part d’una més àmplia ciència de l’acció humana que ha descobert la regularitat en la seqüència i la interdependència dels fenòmens del mercat.


Article publicat a La Drecera 122. Juliol - Agost 2010
Informatiu Agrari de l'Institut Agrícola.

Economia