ELS PLANS TERRITORIALS PARCIALS A CATALUNYA
Estat actual de tramitació

Al “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya” de 3 de febrer de 2010, s’ha publicat s'ha publicat l'acord de l'aprovació definitiva del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona. Finalitza així tota la seva tramitació i, a partir del mateix dia, entra en vigor. El text complert del Pla es pot consultar a la versió digital del diari esmentat o a la pàgina web del propi Departament de Política Territorial i Obres Públiques: www.gencat.cat/ptop (apartat "Urbanisme i Territori -Plans".

Comarques Gironines:
Avantprojecte: En exposició pública. (DOGC 3/9/2009)

Comarques Centrals:
Avantprojecte: Abril 2006.
Aprovació inicial: Resolució Conseller PTOP 31/07/07.
Aprovació definitiva: Acord de Govern 156/2008 de 16/09/08.

Alt Pirineu i Aran:
Avantprojecte: Abril 2005.
Aprovació inicial: Resolució Conseller PTOP 31/03/06.
Aprovació definitiva: Acord de Govern 78/2006 de 25/07/06.

Ponent:
Avantprojecte: Juliol 2006.
Aprovació inicial: Resolució Conseller PTOP 10/06/06.
Aprovació definitiva: Acord de Govern 94/2007 de 24/07/07.

Metropolità de Barcelona:
Avantprojecte: Abril 2008.
Aprovació inicial: Resolució Conseller PTOP de 22/5/2009.

Camp de Tarragona:
Avantprojecte: Setembre 2007.
Aprovació inicial: Resolució Conseller PTOP 14/07/08.
Aprovació definitiva: Acord de Govern 4/2010 de 12/1/2010

Terres de l'Ebre:
Aprovació Inicial: Resolució Consellet PTOP 23/03/1999.
Aprovació definitiva: Acord de Govern 15/05/2001.


LA DRECERA. núm. 119. Gener - Febrer 2010

Informatiu Agrari de l'Institut Agrícola.

Territori