L'INSTITUT INTERPOSA RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA TERRITORIAL METROPILITÀ DE BARCELONA

Territori