ELS PLANS TERRITORIALS PARCIALS A CATALUNYA

Estat actual de tramitació

Al “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya” de 3 de setembre de 2009 s’ha publicat l’Edicte d’informació pública de l’Avantprojecte del Pla Territorial Parcial de les comarques gironines. La documentació resta a consulta per un termini de dos mesos (que acaba el 4 de novembre) durant el qual també podran fer-s’hi les al·legacions oportunes. La documentació es pot consultar a les oficines del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de Barcelona i Girona, als consells comarcals corresponents i al web www.gencat.cat/ptop .

Al “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya” de 3 de setembre de 2009 s’ha publicat l’Edicte d’informació pública de l’aprovació inicial del Projecte i de l’informe ambiental del Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre. La documentació resta a consulta per un termini de dos mesos (que acaba el 3 de novembre) durant el qual podran fer-s’hi les al·legacions corresponents. La documentació es pot consultar a les oficines del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de Barcelona i de les Terres de l’Ebre, als consells comarcals corresponents i al web www.gencat.cat/ptop . Aquest nou Pla Territorial Parcial pretén revisar el ja vigent –aprovat definitivament el maig de 2001-.  

Per tenir actualitzat el llistat de tramitació dels Plans Territorials Parcials, de conformitat amb els articles que hem anat publicant (“Drecera” números 111 de setembre-octubre 2008, 110 de juliol-agost 2008, 106 de novembre-desembre 2007 i 105 de setembre-octubre 2007), us adjuntem de nou el quadre corresponent:

Comarques Gironines:
Avantprojecte: En exposició pública. (DOGC 3/9/2009)

Comarques Centrals:
Avantprojecte: Abril 2006.
Aprovació inicial: Resolució Conseller PTOP 31/07/07.
Aprovació definitiva: Acord de Govern 156/2008 de 16/09/08.

Alt Pirineu i Aran:
Avantprojecte: Abril 2005.
Aprovació inicial: Resolució Conseller PTOP 31/03/06.
Aprovació definitiva: Acord de Govern 78/2006 de 25/07/06.

Ponent:
Avantprojecte: Juliol 2006.
Aprovació inicial: Resolució Conseller PTOP 10/06/06.
Aprovació definitiva: Acord de Govern 94/2007 de 24/07/07.

Metropolità de Barcelona:
Avantprojecte: Abril 2008.
Aprovació inicial: Resolució Conseller PTOP de 22/5/2009.

Camp de Tarragona:
Avantprojecte: Setembre 2007.
Aprovació inicial: Resolució Conseller PTOP 14/07/08.

Terres de l'Ebre:
Aprovació Inicial: Resolució Consellet PTOP 23/03/1999.
Aprovació definitiva: Acord de Govern 15/05/2001.
Modificació: 31/7/2009 en exposició pública.

 

LA DRECERA. núm. 117. Juliol -Agost 2009

Informatiu Agrari de l'Institut Agrícola.

Territori