10. EUROPA A CASA. LA COMPLEXA GÈNESI D'’UNA NOVA ESTRATÈGIA D’ASSOCIACIONISME EMPRESARIAL. 1994-2000.

* Una fusió per a la història: el 1993, l'’Institut Agrícola es feu reforçat amb la incorporació dels nous socis de Joves Agricultors i del Sindicat de Pagesia. Josep Riera, coordinador nacional d’'Unió de Pagesos, declara que “aquesta actuació és bona, és bo que existeixin i es desenvolupin altres opcions que representin els altres interessos –ben legítims- que també hi ha en el sector agrari català”.


* El 1993 neix l'’informatiu agroalimentari de l’'Institut, “La Drecera”.

* El 1994, tot i haver seriosos dubtes, l’'Institut assisteix confiadament a les eleccions a cambres agràries, amb la promesa política d’un canvi d’aquesta Llei durant els quatre anys següents.

* El 1998 l'’Institut Agrícola no accepta, definitivament, la Llei de cambres ni les seves eleccions. Tot degut al fre que suposa per al seu reconeixement normal com a associació empresarial agrària. Un tema encara pendent a bona part de les comunitats autònomes en ple any 2000. Caldrà veure què es fa amb aquesta Llei. Són necessaris nous plantejaments, noves estratègies per desenvolupar l’'empresari, l'’empresa agrària i els seus mecanismes de representació a tot l'’Estat.

* Fruit d’un conveni de col·laboració amb “La Caixa”, neix, entre d’altres iniciatives, la carpeta de Fitxes Informatives, un servei d'informació àgil i personalitzat a cada soci
.