7. L'’INSTITUT: UN SINDICAT, UN SERVEI SINDICAL, UNA ASSOCIACIÓ D’'ALTA CULTURA JURÍDICA I ECONÒMICO-SOCIAL O, SENZILLAMENT, EL QUE ERA, UNA ASSOCIACIÓ QUE DEFENSA ELS INTERESSOS D'’EMPRESARIS I PROPIETARIS RURALS? 1940 – 1960.

* L'’Institut Agrícola va gestionar, infructuosament, diverses vegades, amb el Govern de l’'Estat i al més alt nivell, perquè fos reconeguda i ubicada la seva anterior i antiga personalitat jurídica, per poder complir correctament amb les seves funcions estatutàries. No es va donar llavors la solució més adequada, doncs no convenia ni era interès del Govern, més preocupat per garantir la sembra de blat perquè el país menges, que d’'altra cosa. No gaire temps després, va ser nomenat i reconegut com un Servicio Sindical de Alta Cultura Agrícola. La nostra vocació per al servei als agricultors sempre va ser clara, però l’'Institut era i havia estat sempre, a banda d'’això, una associació defensora de l'’empresa i de la propietat agrícoles. Es va respectar aquella decisió del Govern i es va anar per feina, tota aquella que el marc legal donat els permetés.


* El 1951 endrecem i decorem l’'Institut per celebrar el seu centenari.

* De 1948 a 1950 es tenen converses amb el Ministeri d’Indústria i Comerç per aconseguir l’'exempció del percentatge de consum dels motors d'’elevació d’aigua per reg, facilitant l'ús d’energia elèctrica.

* S'’estableix un acord entre l'’Institut i els ministres d’'Agricultura, Indústria i Comerç, per liberalitzar el comerç dels fruits secs, com a mesura encaminada a aconseguir una major competitivitat productiva interior i facilitar la circulació d'’aquests productes.

* L'’Institut insta i s'’adhereix a les mesures del II Congreso Agrario Catalano-Balear per normalitzar el mercat de l’avellana i fer desaparèixer el seu monopoli interior.

* Exitosa Exposició Agrícola a Lleida, el setembre de 1956.

 * El 1958 es viatja a Roma i s'’entrega la medalla d’'Or de l'’Institut al Papa Pius XII.

* Primeres Proves hípiques al Club de Polo de Barcelona, amb un guardó que duu el nom de la nostra entitat.

* El mes de març de 1959 es realitzen una sèrie de concerts al Saló d’'Actes de l'’Institut.