EL COMERÇ ENTRE LA UE I EL JAPÓ

 

Amb 126 milions d’habitants i un PIB per càpita de 38.000 dòlars, Japó és un dels grans mercats internacionals on anar a vendre. En el capítol agroalimentari, malgrat que Japó és un dels països amb una major densitat de població i un dels països amb més limitacions pel que fa el nombre de terres disponibles, té una taxa d’autosuficiència alimentària molt elevada, vora el 50%. És tracta d’un mercat força singular, molt intervingut, però que, degut a la seva importància absoluta, fa que l’economia nipona estigui entre els cinc primers socis comercials de la Unió Europea en el sector agrícola. Desprès de dos anys, on les exportacions de la UE al Japó s’han incrementat lleugerament, el balanç comercial bilateral s’ha estabilitzat, encara amb un dèficit de 5 milions d’euros.

Els EUA són el primer proveïdor de productes agroalimentaris al Japó, i representa més d'una quarta part de les importacions japoneses, i la UE28 és el segon gran mercat amb una quota propera al 16%. Dins del capítol d’importacions agrícoles des de Europa, les fruites i hortalisses representen l’ 11% del total, seguit dels cereals (amb exclusió evident del blat i de l’arròs) amb un 8%,  la carn de porc un 7% i el tabac 6%. En totes les categories la tendència és a la baixa, menys en el porcí el que suposa una gran oportunitat latent per el sector porcí a casa nostre, el gran motor de les nostres exportacions.

Per part del Japó, l’economia nipona exporta, sobretot, productes elaborats, dolços, salses, sopes i altres que representen fins un 10% de les vendes agroalimentàries als mercats internacionals. Les principals destinacions son Taiwan (20%), Hong Kong (17%) i el EUA (15%).

Durant els últims tres anys, les importacions s’han estabilitzat poc a poc amb un lleuger descens el 2013 i una recuperació moderada el 2014. Tanmateix, els valors d'exportació van aconseguir el seu punt més alt l’exercici 2014 amb 53.000 milions d’euros. Això fa del Japó una de les 5 primeres destinacions de productes agroalimentaris de la Unió Europea. 

Des de la perspectiva europea, i també domèstica, el Japó és un gran mercat de venda per a la carn de porc que ja representa el 31% del total de tot el que la UE exporta. El 2014, es van aconseguir els majors augments en les exportacions a Japó en la carn de porc, principalment. Altres categories que també han pujat són els aliments per a mascotes, tabac en branca i també oli d'oliva. En general, els volums d'exportació van augmentar juntament amb els valors, el que implica la creació de comerç real, una oportunitat latent a tenir en compte. 

 

Estructura del comerç agroalimentari de la UE 28 amb el Japó

 

Font: Comissió Europes

 

 

 

 

 

  

Article publicat a La Drecera 158 Juliol - Agost 2016

Revista de la Patronal del sector agrari de Catalunya

 

Economia